دستمال همه کاره

موجود
: 25 *35
: متوسط
: کیلوگرم
:

تعداد : 15برگ

قابلیت چندین بار شستشو 

بدون پرز و بدون ایجاد حساسیت 

قابل استفاده جهت نظافت کلیه سطوح