دستمال جادویی

موجود
: 25 *30
: بزرگ
: کیلوگرم
:

تعداد : 25 برگ

قابل استفاده جهت نظافت کلیه سطوح از جمله سطوح ظریف و حساس مانند شیشه و استیل و ...

بدون پرز و بدون نیاز به مواد شوینده 

قابلیت چندین بار شستشو