مگا پک بنددار

موجود
: 65 *80
: بزرگ
: کیلوگرم
:

تعداد : ۶۰

مقرون به صرفه و اقتصادی .

تهیه شده از مواد اولیه نو