کیسه زباله بنددار متوسط

موجود
: 55 *70
: متوسط
: 0کیلوگرم
:

تعداد : ۲۰ عدد     

آسان مصرف

تهیه شده از مواد نو و ۱۰۰ درصد تجزیه پذیر.