کیسه زباله بنددار خیلی بزرگ

موجود
: 70 *90
: خیلی بزرگ
: 0کیلوگرم
:

تعداد : ۱۰ عدد   

آسان مصرف

تهیه شده از مواد نو و ۱۰۰ درصد تجزیه پذیر.