ست ملحفه و روبالشی

موجود
: 120 *200
: خیلی بزرگ
: کیلوگرم
:

ملحفه ۲۰۰*۱۲۰ سانتی متر 

روبالشی ۵۰*۷۰ سانتی متر 

بدون ایجاد حساسیت ، نرم و لطیف 

با قابلیت چندین بار استفاده